Kastriot Frashëri - Avokat - Zonat e Shërbimit Ligjor

Avokat i Çështjeve Civile

Kur çështjet e së drejtës civile personale ose të biznesit shndërrohen në probleme juridike, këshillohuni përpara një avokati të çështjeve civile me njohuri për të mbrojtur interesat tuaja më të mira në gjykatë.

Avokat i Çështjeve Tregtare

Pavarësisht nëse keni nevojë për një avokat të kualifikuar për biznesin tuaj dhe që funksionon me dokumentacionin e saktë dhe shërbimet e transaksioneve, ose kërkoni përfaqësim të kualifikuar juridik kur përballeni me mosmarrëveshjet tregtare dhe kontestet afariste, ne ofrojmë ekspertizë juridike për t’ju ndihmuar të arrini objektivat tuaja me një gamë të plotë  të  shërbimeve në ligjet e biznesit.

Avokat i Çështjeve të Korporatave & Shoqërive Tregtare

Duke ofruar përvojë të gjerë me anë të ofrimit të zgjidhjeve me kosto efektive të biznesit, të kombinuara me shërbim të personalizuar dhe të vëmendshëm, ne do t’ju ndihmojmë të krijoni një strategji të suksesshme të rritjes së aktivitetit dhe punë të zgjuar për t’ju ndihmuar të arrini qëllimet e biznesit tuaj.

Avokat i Çështjeve Penale

Nëse jeni akuzuar për një krim, këshillohuni me një avokat penal me përvojë dhe me njohuri për të diskutuar situatën tuaj dhe të filloni të planifikoni mbrojtjen tuaj.

Avokat i Çështjeve të Planifikimit të Pasurive

Pas një jete të siguruar për familjen tuaj, mbroni pasuritë tuaja me ekspertizën e një avokati me përvojë për të garantuar një cilësi të mirë të jetës sot dhe një të ardhme të sigurt më vonë.

Avokat i Çështjeve të së Drejtës Familjare

Nëse ju jeni përpara një divorci, ndarje ose çështje kujdestarie në gjykatë dhe do të deshironi të mbroni në mënyrë të saktë të drejtat tuaja, ose t’i zgjidhë ato përmes ndonjë metode tjetër të ligjit bashkëpunues, unë jam një negociator i fuqishëm dhe zgjidhës i aftë i problemit i përgatitur për të zgjidhur mosmarrëveshjet tuaja në lidhje me ligjin familjar mënyrë efektive, në kohë dhe me kosto efektive të jetë e mundur.

Konsulent Ligjor dhe Avokat

Pavarësisht se me cilën lloj të sfidës juridike mund të përballeni, jepni vetes mundësinë më të mirë për një përfundim të suksesshëm të problemeve tuaja ligjore me këshilla juridike me përvojë dhe profesionale nga një avokat ligjor.

Shërbime Avokatie Profesionale

Ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë individëve, familjeve dhe biznesmenëve në zonë shërbime ligjore praktike dhe efektive me norma me kosto efektive.

Shërbime Ligjore Profesionale

Shërbimet juridike duhet të jenë të arritshme për të gjithë. Mësoni më shumë rreth të drejtave dhe përgjegjësive tuaja me akses të lehtë për avokatët dhe informacionin e kërkuar për të zgjidhur në mënyrë efektive shumicën e çështjeve juridike civile.

Avokat i Çështjeve të Lëndimeve Personale

Nëse ju keni qenë viktimë e një gabimi mjekësor, keni qenë të përfshirë në një aksident automobilistik, ose keni pësuar një dëmtim për shkak të një incidenti në rrëshqitje dhe rënie, drejtohuni tek një avokat i kualifikuar i lëndimeve personale për të siguruar që të merrni kompensimin e duhur për të mbuluar shpenzimet mjekësore dhe pagat e humbura.

Na lejoni t'ju ndihmojmë me këshilla të ekspertëve & zgjidhje ligjore