Marrëdhëniet me Median

Zyra Ligjore e Kastriot Frashëri dhe Av. Kastriot Frashëri, si avokat, studiues, publicist dhe aktivist i njohur i shoqërisë civile prodhon komente dhe analiza për çështje të ndryshme. Ne gjithashtu mund t’iu ofrojmë shërbimin tonë për të orientuar median se ku mund të drejtohet dhe të kërkojë opinione për probleme të tjera.

Mund të na kontaktoni direkt në:

Orarin zyrtar 9:00 – 17:00

Zyra Ligjore e Tiranës- Firma Ligjore Frashëri
Rruga e Dibrës, Nd. 91, H. 4, 
Tirane, ALBANIA 
Tel:  355 66 60 00 067 
E-mail: [email protected]

Pas orarit zyrtar: 
Mobile Phone:  355 (0) 69 21 05 787