Taksat

Zyra jonë këshillon paraprakisht çdo të interesuar mbi të gjitha aspektet e taksimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në çështjet e taksave lokale, kombëtare dhe për raste specifike ndërkombëtare. Ne jemi të hapur për të gjithë klientët përfshirë korporatat dhe biznesin VIP, biznesin e madh dhe të vogël, kompanitë e sipërmarrjeve të përbashkëta, individët dhe institucionet financiare të kredisë.

Anëtarët e ekipit tonë të Taksave janë të njohur për organet e ekspertëve të kontabilitetit, Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave, ekspertët e Gjykatës, që rregullisht kontribuojnë për biznesin shqiptar, si dhe flasin nëpër forume të ndryshme mbi procedurat tatimore.

Shërbimi ynë përfshin:

Tatimi në Korporata

Një fushë e praktikës sonë në të Drejtën e Biznesit ofron konsulencë tatimore mbi strukturat e korporatave, transaksionet dhe të gjitha nevojat e tyre. Ne punojmë ngushtë me ekipet e tjera të ekspertëve të firmës tonë për të ofruar shërbime të integruara me standardet më të larta profesionale.

Ne punojmë rregullisht për disa kompani VIP të njohura, kompani vendase dhe të huaja, investitorët dhe bankat me qëllim maksimizimin e efikasitetit të taksave, në fokus:

 • Planifikimin e taksave, përputhja e taksave dhe konsultimi për korporatat
 • Taksat Kombëtare & Ndërkombëtare
 • Bashkimet dhe Blerjet (M & A)
 • Ristrukturimet dhe ndarjen e kompanisë
 • Ndërmarrjet e përbashkëta dhe partneritetet
 • Financimin e transaksioneve, duke përfshirë financimin e strukturuar dhe financimin e aseteve
 • Fondet e investimeve dhe shpërndarja e tyre ose investimi i dividentit
 • Marrëveshjet e shpërndarjes dhe marrëveshjet e shfrytëzimit të pronësisë intelektuale
 • Kapitalin privat dhe kapitali i sipërmarrjes Investimet dhe dalja apo përjashtimi nga skema
 • Taksimin e fondacioneve dhe kompanive investuese
 • Tatimet dhe taksat doganore në sektorë të pëlqyeshëm si: kazinotë, automjete etj.
 • Vendimet mbi taksat e avancuara, taksat e pushimeve apo festave
 • Kundërshtimin e çështjeve tatimore, zgjidhjen alternative e mosmarrëveshjet tatimore në    rrugë gjyqësore

Taksimi i individëve

Ne këshillojmë shqiptarët dhe individët me bazë ndërkombëtare, sipërmarrësit, drejtorët e kompanive, investitorët, pronarët e kompanive familjare, sportistët dhe artistët mbi tatimin mbi të ardhurat, tatimin mbi fitimin e kapitalit, taksën e trashëgimisë dhe mosmarrëveshjet tatimore.

Ne ndihmojmë me:

 • Planifikimin e taksave për sipërmarrësit dhe individët
 • Emigracionin dhe emigrimin e individëve në dhe nga Shqipëria
 • Vendosjen e taksave të përgjithshme
 • Planifikimin e vazhdimësisë si trashëgim dhe tatimi mbi trashëgiminë
 • Taksat e pasurive të paluajtshme
 • Taksat e avancuara dhe Apelimin Tatimor

Ne ndihmojmë me:

Taksat e Veçanta dhe Detyrat Doganore

Përveç tatimit të korporatave dhe të ardhurave, taksat lokale, aktivitetet tregtare mund të provokojnë disa lloje të tjera të taksave dhe detyrimeve. Ne këshillojmë klientin në veçanti për çështjet e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe të gjitha taksat e tjera indirekte, p.sh. tatimi mbi biznesin e kazinove, taksa e pullës ose tatimi i automjeteve dhe shpenzimet e tyre operacionale.

Ne i këshillojmë klientët tanë në:

 • Strukturimin e proceseve brenda korporatave dhe grupeve (zinxhirit të furnizimit) për të optimizuar TVSH-në
 • Strukturimin e sistemeve apo licencave të shpërndarjes
 • Trajtimin e TVSH-së dhe trajtimi i çështjeve të tjera në degët si bankat, sigurimet, shpërndarja, tregtia elektronike, automjetet, pasuritë e paluajtshme etj.
 • Negocimin me autoritetet tatimore dhe vendimet e avancuara
 • Mosmarrëveshjet në çështjet e taksave

Ne i këshillojmë klientët tanë në:

Taksimin e sportistëve dhe artistëve

Ne këshillojmë sportistët profesionistë, artistët dhe anëtarët e bordit të kompanive për çështje tatimore specifike për grupe të tilla, në veçanti për taksat burimore vendase dhe të huaja (në origjinë), taksat e vendbanimit, strukturimin e të ardhurave të tyre etj.