Prokurime Ushtarake

Studioja jonë ligjore ka përvojë dhe ofron asistencë dhe ekspertizë të kualifikuar në fushën e prokurimeve ushtarake dhe të klasifikuara. Ne ofrojmë asistencë në:

  • Përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për pjesëmarrjen në procedurat e prokurimit ushtarak dhe të klasifikuar;
  • Hartimin e kërkesave për sqarim;
  • Përgatitjen e dokumentacionit të ankesave;
  • Përfaqësimin në procedurat e prokurimit, etj.

Ne ofrojmë udhëzime për ofertuesit dhe autoritetet prokuruese në procedurat e prokurimit dhe përfaqësojmë klientët tanë në të gjithë fazat e procedurës së prokurimit dhe nëse është e nevojshme edhe ankimin e tyre. Ne ndjekim nga afër procesin e hartimit të ligjeve në fushën e prokurimeve ushtarake.