Penale & Kriminale

Avokatët tanë, praktikojnë, gjithashtu edhe përfaqësimin dhe mbrojtjen e klientëve në juridiksionin e veprimit të ligjit penal, kriminal si dhe të vendimeve të masave disiplinore siç janë ato të siguririmit personal në Shqipëri dhe përfaqësojmë klientët në shkallë vendi. E drejta për një avokat është një e drejtë Kushtetuese dhe ne sigurojmë që të gjithë të akuzuarit për një krim, të tilla si sulm personal, vjedhje, mashtrim, veprat narkotike të drogës, drejtim automjeti nën ndikimin e alkolit ose krime pasioni, mbajtje armë zjarri ose krime të jakave të bardha, të marrin shërbime ligjore. Ekipi ynë është kompetent në njohuritë juridike dhe në njohjen e procedurës penale, përveç angazhimit të aftësive efikase të negociatave duke marrë parasysh që në praktikën shqiptare të gjitha rastet përfundojnë në gjykim.