Ndërmjetësim, Negociata & Zgjidhje e Konflikteve

Me fuqinë e arsyes sjellim zgjidhjen dhe paqen.

Një fushë tjetër kryesore e punës sonë është fusha e gjerë e Ndërmjetësimit dhe Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ekipi ynë ligjor ndihmon në Ndërmjetësimin dhe Negocimin dhe Zgjidhjen e Konflikteve në të gjitha mosmarrëveshjet tuaja, si dhe ato kundrejt palëve të treta.