Shërbimet e Legalizimit, Apostilet, Përkthimit
dhe Legalizimet Konsullore

Ne u ofrojmë individëve ose bizneseve mundësinë për të përshpejtuar legalizimet dhe noterizimet e dokumenteve të tyre duke përdorur shërbimet ndërlidhëse me korrier ose postare për nevojat specifike të klientëve tanë, sidomos kur dokumenti nuk ka nevojë të nënshkruhet në praninë e një noteri. Kjo dihet se shpejton kohën e tyre të kthimit në maksimum.

Në mënyrë që shumica e dokumenteve të klientëve tanë të pranohen nga juridiksionet e huaja që kanë nënshkruar Konventën e Hagës mbi Legalizimin e vitit 1969, disa vende të tjera këmbëngulin në formalitete shtesë edhe pas legalizimit të dokumenteve, si marrja e një vule Apostile. Prej vitesh ne kemi përvojë me kryerjen e formaliteteve të nevojshme për të gjitha vendet.

Shërbimi ynë përfshin:

  • Shërbime për legalizimin e dokumenteve, vendosjen e vulës Apostile, përkthimin dhe dërgimin e tyre në destinacion, në vendin apo shtetin ku do përdoren sipas kërkesës së klientit
  • Shërbimi i përkthimit zyrtar të dokumenteve për institucionet shtetërore ose për biznesin.