Familja

Qëllimi i vendbanimit paqësor/Të drejtuarit e zgjidhjes paqësore

Ndarja, për fat të keq, shpeshherë është zgjidhja e vetme e mundshme. Sidoqoftë, ndarja ose divorci në mënyrën më miqësore është qëllimi ynë dhe opsioni tjetër më i mirë. Ekipi ynë ligjor do t’ju ndihmojë të shqyrtoni procedurat e ndarjes, negociatat dhe vendbanimet e ardhshme në mënyrë paqësore dhe përfituese për ju dhe fëmijët tuaj.

Për më tepër, ekipi ynë do t’ju ndihmojë me çdo çështje që lidhet me trashëgiminë ose testamentet nëse ju do të planifikoni paraprakisht të ardhmen e pashmangshme ose do  të kërkoni të krijoni të drejtat tuaja si trashëgimtarë të familjes.

 Ligji për Familjen dhe Ligji për Pronësinë

Përvoja jonë e gjatë i ofron çdo klienti një gamë të plotë shërbimesh për individët, familjet dhe sipërmarrësit e rinj ose ata ekzistues. Stafi ynë këshillon klientin në të gjitha aspektet e ligjit të familjes, pronave të banimit dhe ato të mosmarrëveshjeve lidhur me zgjidhjen e martesës dhe me pjesëtimin të pasurive. Shërbimi ynë përfshin:

Procedurat e Divorcit

Avokatët tanë për nga eksperienca e gjatë njihen si një ekip udhëheqës në fushat e lartpërmendura të së drejtës familjare. Avokatët tanë sjellin një qasje të sofistikuar, pragmatike dhe personale për të zgjidhur të gjitha çështjet familjare në lidhje me marrëdhëniet familjare dhe me mbrojtjen e pasurisë. Pyetjet që dalin në lidhje me shpërbërjen e familjes dhe marrëdhënieve familjare mund të jenë shumë problematike. Puna jonë si këshilltarë apo avokatë në ligj zakonisht përfshijnë aktive shumë të konsiderueshme, çështje si përgjegjësi të ligjit të brendshëm ose të shtetit të huaj apo së drejtës ndërkombëtare, si dhe për interesimin ndaj taksave dhe pensionit. Shërbimet tona gjithëpërfshirëse shtrihen gjithashtu edhe në këshillimin e klientëve tanë për çështjet e mbrojtjes së pasurisë së tyre para dhe pasmartesore, duke përfshirë marrëveshjet e martesës dhe kontratat martesore, si dhe përfshirjen në aspektet e sigurimeve shoqërore. Ne i këshillojmë dhe i përfaqësojmë klientët tanë përpara të gjitha institucioneve kompetente dhe gjykatave në procedurat kombëtare dhe ndërkombëtare të së drejtës familjare në Shqipëri, si dhe në procedurën e divorcit dhe kujdestarinë e fëmijëve.