Fushat e Praktikës

Ne kemi një gamë të gjerë shërbimesh ligjore në ligjin e Brendshëm & Ndërkombëtar

Emigracion Espuls

Një nga shërbimet tona kryesore të punës sonë është fusha e gjerë e emigracionit. Ne ndihmojmë qytetarët shqiptarë që duan të emigrojnë në një nga vendet e EU, SHBA, Kanada, Uk, Australi…

Ligji i Biznesit

Ekipi ynë ligjor, prej shumë vitesh, ka këshilluar investitorët, sipërmarrësit, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse vendase dhe të huaja për të drejtat dhe detyrimet e tyre…

Korporatat & Shoqëritë Tregtare

Cilido qoftë roli juaj në bashkimin ose blerjen e një kompanie tregtare, ekipi ynë i M & A ka ekspertizën dhe burimet e nevojshme për t’ju ndihmuar të mbyllni transaksionin tuaj…

Familja

Ndarja për fat të keq shpeshherë është zgjidhja e vetme e mundshme. Sidoqoftë, ndarja ose divorci në mënyrën më miqësore është qëllimi ynë dhe opsioni tjetër më i mirë…

Labour Law

Firma Ligjore Frashëri” njihet si një nga ekipet më të afta në gjetjen, mbrojtjen dhe zgjidhjen e çështjeve të punësimit në Tiranë…

Çështje Administrative

Në vitet e fundit, Shqipëria gjithnjë e më shumë është bërë një shtet administrativ. Institucionet vendimmarrëse të qeverisë …

Pronësia Intelektuale dhe Teknologjia e Informacionit

Këshilla jonë për mbrojtjen e të drejtës së pronësisë intelektuale përfshin: të drejtat e autorit, markave, patentave…

Konsulencë dhe përfaqësim në çështje gjyqësore

Shërbimet tona përfshijnë jo vetëm këshillimin e klientëve por edhe ndjekjen e procedurave gjyqësore përpara të gjitha gjykatave…

Shërbime Legalizimi, Apostile, Përkthimi dhe Legalizime Konsullore

Ne u ofrojmë individëve ose bizneseve mundësinë për të përshpejtuar legalizimet dhe noterizimet e dokumenteve të tyre…

Ndërmjetësim & Negociata dhe Zgjidhje e Konfikteve

Një fushë tjetër kryesore e punës sonë është fusha e gjerë e Ndërmjetësimit dhe Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve…

Marrëdhëniet e Punës & Statusi i Ushtarakut

“Firma Ligjore Frashëri” njihet si një ekip i aftë për mbrojtjen dhe zgjidhjen e çështjeve të statusit të ushtarakut në Shqipëri.

Prokurime Ushtarake

Studioja jonë ligjore ka përvojë dhe ofron asistencë dhe ekspertizë të kualifikuar në fushën e prokurimeve ushtarake dhe të klasifikuara…

Prokurime Publike

Ne kemi përvojë jo vetëm për aspektet ligjore që lidhen me prokurimin publik, por edhe në strukturimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë, gazit, naftës dhe objekteve industriale…

Shërbime para-Noteriale

Për fat të keq prej 20 vjetësh në Shqipëri është krijuar një traditë shumë e gabuar ku shumica e shtetasve dhe e subjekteve tregtare në këtë vend shkojnë tek Noteri për të bërë dhe nënshkruar kontrata…

Sportet

Firma Ligjore Frashëri, është e vetmja zyrë ligjore në Shqipëri që ofron për çdo sportist, ekip futbolli ose për çdo lloj disipline tjetër të sportit shërbime ligjore të kualifikuara përmes ekspertëve…

Taksat

Zyra jonë këshillon paraprakisht çdo të interesuar mbi të gjitha aspektet e taksimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në çështjet e taksave lokale, kombëtare dhe për raste specifike ndërkombëtare…

Ndertim

Zyra Ligjore e Tiranës – Firma Ligjore Frashëri ofron për çdo individ apo subjekt zhvillues ekspertizën dhe asistencën e saj në lidhje me ndërtimet, pasuritë e paluajtshme dhe objektet industriale…

Shërbime Qeveritare

 Firma Ligjore Frashëri” njihet si një ekip i aftë për mbrojtjen e interesit publik dhe për ofrimin e konsulencës dhe asistencës juridike për personat juridikë publikë

Ojf small

Në veçanti, ne jemi të aftë jo vetëm të këshillojmë klientët tanë, por edhe ti ndihmojmë ata në sipërmarrjen e tyre për të themeluar një organizatë jo qeveritare, një fondacion…

Penale & Kriminale

Avokatët tanë, praktikojnë, gjithashtu edhe përfaqësimin dhe mbrojtjen e klientëve në juridiksionin e veprimit të ligjit penal, kriminal…